Uue firma loomine

Ärge ostke valmis ettevõtteid vaid asutage ise. Kuna asutatud ettevõtte tegelikku eelnevat majandustegevust on pea võimatu kontrollida.

Aitame uue osaühingu loomisel äriregisti portaali kaudu.

Selleks Teil peab olema:


• Vajalik on ID kaardi olemasolu koos kehtivate PIN-koodidega
• Raha arvelduskontol 2500 eurot (+ riigilõiv)


Osaühingu asutamisel tuleb Teil tasuda riigilõiv 140.60 eurot. Kui asutate osaühingu elektrooniliselt kiirmenetlusega, on riigilõiv 185.34 eurot. Riigilõiv on hiljem võimalik kanda loodud osaühingu asutamiskuludesse.


Alates 01.01.2011 saab osaühingut asutada ilma osakapitali kohese sissemakseta, juhul kui tulevane tegevusvaldkond kapitalimahutusi ei nõua. Niimoodi asutatud osaühingu osakapitali moodustavad nõuded osanike vastu, kes vastutavad tegemata sissemaksete ees kuni selle summa ulatuses, mida nad sissemaksena teha on lubanud.
 

 

Töövõimetushüvitiste abitabel

 Tabel hüvitise määramise ja maksmise kestvuse ning hüvitise % kohta kalendripäeva keskmisest tulust:

(Tööandja võtab aluseks vajaduse tekkele eelnenud 6 kuud. Haigekassa aga eelmise aasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulu)

Töövabastuse põhjus

Lehe tüüp

Edastada Haigekassale

Hüvitist makstakse

Kes maksab ja %

Haigestumine

Haigusleht

KOOPIA

Kuni 182 päeva (tuberkuloosi korral kuni 240 päeva)

Esimest 3 päeva ei tasustata.

(Järgleht, mille eest tööandja ei maksa, ORIGINAAL)

 

 

Tööandja maksab haigestumise 4.päevast kuni 8.päevani. 70%.

Olmevigastus

 

Kuni 182 päeva

 

Liiklusvigastus

 

Haigekassa maksab alates 9.päevast 70%.

(sh liiklusvigastuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine)

 

 

Karantiin

KOOPIA

Kuni 7 päeva

Esimest 3 päeva ei tasustata.

 

Tööandja maksab karantiini 4.päevast kuni 7.päevani 70%.

Kutsehaigestumine

ORIGINAAL

Kuni 182 päeva

Maksab Haigekassa alates 2.päevast 100%.

Tööõnnetus

Tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus või haigestumine

Vigastus riigi või ühiskonna huvide kaitsel või kuriteo tõkestamisel

Alla 12-aastase lapse põetamine

Hooldusleht

Kuni 14 päeva

Maksab Haigekassa alates esimesest päevast 80%.

Haige perekonnaliikme põetamine kodus

Kuni 7 päeva

Alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldamine lapse ema haiguse või sünnitusabi osutamise ajal

Kuni 10 päeva

Alla 10-aastase lapse lapsendamine

Lapsendamisleht

70 päeva

Maksab Haigekassa alates esimesest päevast 100%.

Rasedus- ja sünnituspuhkus

Sünnitusleht

Kuni 140 päeva

UUS!

Haigusleht

Kuni 182 päeva

Haigekassa maksab alates 2.päevast 70%.

Haigestumine või vigastus raseduse ajal

Üleviimine teisele tööle

Kuni rasedus- ja sünnituspuhkuseni

Hüvitab Haigekassa:

(Hüvitist on võimalik saada ainult raseduse korral kuni rasedus- ja sünnituspuhkuseni.)

- kergemale tööle üleviimisega kaasnenud palgavahe 100%.

 

- kui isik vabastatakse kergema töö puudumisel, siis alates 2.päevast 70%.

ERAND: Üle 65-aastastele ja töövõimetuspensionäridele (kui juhtum seotud töövõimetuspensioni määramise põhjusega) makstakse hüvitist haigekassa poolt kuni 60 päeva järjest ja kuni 90 päeva aastas.